Project Management

Neem contact op
projectmanagement

PROJECT
MANAGEMENT

IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT is gespecialiseerd in het managen van ruimtelijke vraagstukken en heeft een bewezen trackrecord voor het managen van zowel binnen- als buitenstedelijke herinrichtingen, inrichting van EVZ’s (Ecologische Verbindingszones), bouw- en woonrijpmaken, rioolreconstructies, wegreconstructies, duurzaam veilig maatregelen, duurzame waterbeheeroplossingen, baggeren en blauwalgenbestrijding. Voor het managen van integrale ruimtelijke vraagstukken wordt gebruik gemaakt van de PRINCE2 methodiek (Projects in Controlled Environments).

Voor integrale ruimtelijke projecten waarbij binnen de projectmanagement organisatie (PMT) gewerkt wordt in IPM-rollen (Integraal Project Management) is IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT gespecialiseerd in de rol van Technisch Manager (TM) & Manager Projectbeheersing (MPB).

project-beheersing

PROJECT
BEHEERSING

Een geslaagd project begint bij een goede projectbeheersing. Als Manager Projectbeheersing is IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT verantwoordelijk voor de opzet en organisatie van de integrale project brede beheersing op de aspecten tijd, planning, geld, scope, kwaliteit, risico & management informatie. De focus ligt op scopebeheer, kwaliteitsmanagement, risicomanagement en documentbeheer. Als Manager Projectbeheersing geeft IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT leiding aan het projectbeheersingsteam (project assistent, specialist planning, specialist risicobeheersing) en neemt als IPM-rolhouder deel aan het projectmanagementteam – PMT van de projectorganisatie. Als Manager Projectbeheersing onderhoudt IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT nauwe contacten met financiën en control.

get-connected

Get in touch

Connect met Ivan de Wit op Social Media en bekijk zijn professionele profiel.

Drop a line!

Heeft u vragen of wilt u graag meer weten? Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak.