Project Management

Neem contact op
projectmanagement

PROJECT
MANAGEMENT

IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT is gespecialiseerd in het managen van ruimtelijke vraagstukken en heeft een bewezen trackrecord voor het managen van zowel binnen- als buitenstedelijke herinrichtingen, inrichting van EVZ’s (Ecologische Verbindingszones), bouw- en woonrijpmaken, rioolreconstructies, wegreconstructies, duurzaam veilig maatregelen, duurzame waterbeheeroplossingen, baggeren en blauwalgenbestrijding. Voor het managen van integrale ruimtelijke vraagstukken wordt gebruik gemaakt van de PRINCE2 methodiek (Projects in Controlled Environments).

IVANDEWIT | PROJECTMANAGEMENT beheerst het project op aspecten tijd, planning, geld, scope, kwaliteit, risico (RISMAN), imago & management informatie. Binnen het project is IVANDEWIT | PROJECTMANAGEMENT verantwoordelijk voor het scopebeheer, kwaliteitsmanagement, interfacemanagement en documentbeheer en verzorgt de voortgangsrapportages naar de stuurgroep/ projectmanager/ lijnmanager. Daarnaast bewaakt IVANDEWIT | PROJECTMANAGEMENT de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de werkzaamheden die door de projectorganisatie, marktpartijen en specialisten wordt uitgevoerd en zorgt voor de juiste inschakeling van specialisten ter evaluatie en toetsing ten einde de doelstellingen van het project beheerst tot stand komen.

project-beheersing

PROJECT
BEHEERSING

Een geslaagd project begint bij een goede projectbeheersing. Om de doestellingen van het project te bereiken is IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT verantwoordelijk voor de opzet en organisatie van de integrale project brede beheersing op de aspecten tijd, planning, geld, scope, kwaliteit, risico & management informatie. De focus ligt op scopebeheer, kwaliteitsmanagement, risicomanagement en documentbeheer.

get-connected

Get in touch

Connect met Ivan de Wit op Social Media en bekijk zijn professionele profiel.

Drop a line!

Heeft u vragen of wilt u graag meer weten? Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak.