Project Management

Neem contact op
projectmanagement

PROJECT
MANAGEMENT

IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT is gespecialiseerd in het managen van ruimtelijke vraagstukken en heeft een bewezen trackrecord voor het managen van zowel binnen- als buitenstedelijke herinrichtingen, inrichting van EVZ’s (Ecologische Verbindingszones), bouw- en woonrijpmaken, rioolreconstructies, wegreconstructies, duurzaam veilig maatregelen, duurzame waterbeheeroplossingen, baggeren en blauwalgenbestrijding. Voor het managen van integrale ruimtelijke vraagstukken wordt gebruik gemaakt van de PRINCE2 methodiek (Projects in Controlled Environments).

Voor integrale ruimtelijke projecten waarbij binnen de projectmanagement organisatie (PMT) gewerkt wordt in IPM-rollen (Integraal Project Management) is IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT gespecialiseerd in de rollen Technisch Manager (TM), Manager Projectbeheersing (MPB) en Contract Manager (CM).

engineering

CONTRACT
MANAGEMENT

Als Contract Manager is IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT verantwoordelijk voor de opzet en organisatie van het totale inkoop- en contractmanagementproces. Van zowel de realisatie als de (ingenieurs)diensten en het inkoop- en contractmanagement van alle ondersteunde mensen, systemen en producten. De focus ligt op het behalen van resultaat binnen de contractuele randvoorwaarden in de kaders tijd en geld. Als Contract Manager geeft IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT leiding aan het contractmanagementteam en neemt als IPM-rolhouder deel aan het projectmanagementteam – PMT van de projectorganisatie. Als Contract Manager initieert en managet IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT de voorbereiding, aanbesteding en realisatie van de realisatiecontracten en beheerst de contracten, onderhandelt en implementeert contractmutaties.
project-beheersing

PROJECT
BEHEERSING

Een geslaagd project begint bij een goede projectbeheersing. Als Manager Projectbeheersing is IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT verantwoordelijk voor de opzet en organisatie van de integrale project brede beheersing op de aspecten tijd, planning, geld, scope, kwaliteit, risico & management informatie. De focus ligt op scopebeheer, kwaliteitsmanagement, risicomanagement en documentbeheer. Als Manager Projectbeheersing geeft IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT leiding aan het projectbeheersingsteam (project assistent, specialist planning, specialist risicobeheersing) en neemt als IPM-rolhouder deel aan het projectmanagementteam – PMT van de projectorganisatie. Als Manager Projectbeheersing onderhoudt IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT nauwe contacten met financiën en control.

technisch-management

TECHNISCH
MANAGEMENT

Als Technisch Manager beheerst IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT de inhoud van het project zodanig dat de doelstellingen van het project beheerst tot stand komen. IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT is verantwoordelijk voor de technische inbreng van de uitvoeringstechnische aspecten tijdens de concretiserings-, engineerings- en realisatiefase. Daarnaast borgen we het systeem zoals we dat ontwerpen, realiseren en gebruiken uitvoerbaar is en steeds voldoet aan de gestelde eisen. Als Technisch Manager geeft IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT leiding aan het technisch team (adviseurs en specialisten) en neem als IPM-rolhouder deel aan het projectmanagementteam – PMT van de projectorganisatie. IVANDEWIT PROJECTMANAGEMENT zorgt voor de bewaking van de juistheid en volledigheid van de werkzaamheden die door marktpartijen en technisch specialisten worden uitgevoerd. Daarnaast zorgen wij voor het inschakelen van de juiste (technische) kennis t.b.v. het project voor de evaluatie en toetsing van het technisch ontwerp en de voorstellen van marktpartijen en  zijn aanspreekpunt voor de ontwerp-/uitvoeringstech­nische voorstellen in de concretiseringperiode-/design-, en engineeringsfase.
get-connected

Get in touch

Connect met Ivan de Wit op Social Media en bekijk zijn professionele profiel.

Drop a line!

Heeft u vragen of wilt u graag meer weten? Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak.